Sluksett-316A 4 sjøørretsl.

119 kr

mellom 18 og 22gr.

meget populære på den svenske vestkysten